Ένωση «Somos Digital» (Είμαστε Ψηφιακή Ένωση)

Η Digital Association είναι μια οντότητα που δημιουργήθηκε το 2008. Γνωρίζοντας ότι δεν έχουν όλοι την ικανότητα και τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, παρέχουν στους πιο ευάλωτους πολίτες πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, εκτελώντας αυτή τη δραστηριότητα όχι με σκοπό το κέρδος, αλλά ως υπηρεσία προς την κοινότητα.