Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ψηφιακές υπηρεσίες
για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες!

Η ένταξη ψηφιακών τεχνολογιών στην
Δημόσια Διοίκηση και στις υπηρεσίες της, είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει
σημαντικά ο τρόπος που οι πολίτες στην Ευρώπη αλληλοεπιδρούν στο Διαδίκτυο.

Ένας μη ορατός διαχωρισμός

Σήμερα, σχεδόν κάθε Ευρωπαίος/α διαθέτει κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και λογαριασμούς στα social media. Παρόλα αυτά, είναι πολύ μικρό το ποσοστό χρηστών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, να κλείσουν ραντεβού, ή να ψηφίσουν διαδικτυακά.

Το παραπάνω φαινόμενο ονομάζεται ψηφιακός διαχωρισμός (Digital Divide) και αφορά την έλλειψη πρόσβασης, μερίδας χρηστών, στις ψηφιακές υπηρεσίες, έχοντας ως αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν τα οφέλη που συνάδουν με τις υπηρεσίες αυτές.

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο μας!

Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικό υλικό, που θα μετατρέψει την χρήση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τόσο εύκολη, όσο το ανεβάσετε μία φωτογραφία στο Facebook!

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και
πολίτες στην Ευρώπη

Γιατί Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, γιατί τώρα στην Ευρώπη

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί να απλοποιήσει την ζωή μας, με πολλές αλλαγές να λαμβάνουν χώρα καθημερινά, στοχεύοντας να κάνουν την ζωή των Ευρωπαίων πιο λειτουργική. Αντί της αναμονής σε μεγάλες ουρές, ή την φυσική παρουσία σε κάποιο γραφείο, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες αποτελεσματικά απολαμβάνουν οφέλη στην καθημερινότητά τους, σε αντίθεση με αυτούς που δεν το πράττουν ακόμη.
Θέλετε να κατανοήσετε πως να χρησιμοποιείτε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ψηφιακές της υπηρεσίες;
Το DigEqual είναι εδώ για εσάς!

Εξερευνήστε την πλατφόρμα μας για να ανακαλύψετε τα οφέλη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης!

Εξερευνήστε την πλατφόρμα μας για να ανακαλύψετε τα οφέλη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης!