Αριάδνη – Κυβερνητική Πύλη

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός αλφαβητισμός/υπηρεσίες

Η Κυβερνητική Πύλη (Αριάδνη) δίνει τη δυνατότητα σε άτομα και οργανισμούς να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διατίθενται από την Κυβέρνηση της Κύπρου μέσω του διαδικτύου.