Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι εκτελεστικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία δημιουργήθηκε το 2017 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κύριος στόχος είναι η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.