Δήμος Λευκωσίας

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:  ηλεκτρονικός αλφαβητισμός/υπηρεσίες

Κύριοι στόχοι:

  • Εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
  • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
  • Κοινωνική προσφορά μέσω υπηρεσιών φροντίδας, υποστήριξης, απασχόλησης
  • Προστασία του περιβάλλοντος με μέτρα και σχέδια που “χτυπούν” την κλιματική αλλαγή και προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα
  • Παροχή ποιοτικής ψυχαγωγίας μέσω της προώθησης του πολιτισμού και της δημιουργικότητας της τοπικής κοινωνίας
  • Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
  • Ενίσχυση του κέντρου της πόλης ώστε να εξελιχθεί σε έναν ζωντανό πολύ-λειτουργικό πυρήνα
  • Επένδυση σε υποδομές και δράσεις που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα
  • Αύξηση της προσβασιμότητας
  • Αξιοποίηση και αναβάθμιση της τεχνολογίας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών