Δήμος Στροβόλου

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός αλφαβητισμός/υπηρεσίες

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης για την κοινωνία, το Αστικό Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και τον Πολιτισμό, μέσα από τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση του εθελοντισμού.