Διαδικτυακά ψηφίσματα – αιτήσεις

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ψηφιακή Συμμετοχικότητα

Μέσω της πλατφόρμας, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής αιτήσεων ή/και παραπόνων στο γερμανικό Κοινοβούλιο.