Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επιτροπής Ψηφισμάτων – Αιτήσεων

Η Επιτροπή Ψηφισμάτων και Αιτήσεων είναι το σημείο επαφής με το γερμανικό Κοινοβούλιο σχετικά με τυχόν ανησυχίες, ανάγκες, και προτάσεις των πολιτών. Η υποβολή ψηφισμάτων – αιτημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί ψηφιακά μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας, συμπληρώνοντας την διαθέσιμη φόρμα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης, ψήφισης, και συζήτησης, των δημοσιευμένων από την Επιτροπή, ψηφισμάτων – αιτήσεων.