Διαδικτυακή πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός αλφαβητισμός/υπηρεσίες

Η Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κυβερνητικές διαδικασίες και τις συναλλαγές με τους πολίτες/επιχειρήσεις.