Διογένεια

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση, αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης/υπηρεσιών.

Μία ψηφιακή συλλογή, η οποία εμπλουτίζει και διανθίζει την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, και η οποία συγκεντρώνει ιστορικό αρχειακό υλικό σε μορφή φωτογραφιών, βίντεο, εφημερίδων κ.α., όλα ψηφιοποιημένα. Η συλλογή προσφέρεται δωρεάν, σε όλες και όλους.