Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων αποτελεί μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όντας ένας χώρος συγκέντρωσης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο εστιάζει στην ενδυνάμωση των πολιτών ως προς τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητές τους.

Ανάμεσα σε άλλα, οι χρήστριες και οι χρήστες της πλατφόρμας, θα βρουν μαθήματα και προγράμματα με ελεύθερη πρόσβαση, τα οποία όχι μόνο θα τις/τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, αλλά και στον εμπλουτισμό του βιογραφικού τους. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης, μέσω του οποίου οι χρήστριες/ες μπορούν να προσδιορίσουν το επίπεδο γνώσης που διαθέτουν, ως προς τις ψηφιακές υπηρεσίες.