Εταίροι

Polygonal - Ιταλία

Η Polygonal αποτελεί έναν οργανισμό κοινότητας, ο οποίος εστιάζει στην ψηφιακή εκπαίδευση για την κοινωνική αλλαγή. Είμαστε μία δυναμική ομάδα που αποτελείται από εκπαιδευτικούς, προγραμματιστές και σχεδιαστές γραφικών, ακτιβιστές και θιασώτες του Πολιτισμού, και δραστηριοποιούμαστε στην πόλη Cori, μία μόλις ώρα νότια της Ρώμης. Η διαφάνεια στις διοικητικές διαδικασίες, ο αστικός ακτιβισμός, η εκπαίδευση με πρόσβαση για όλες/όλους, καθώς και τα ψηφιακά εργαλεία, αποτελούν τις λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν την δουλειά μας. Στην διαδικτυακή μας πλατφόρμα, προσφέρουμε δωρεάν ψηφιακή εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα μαθήματα προγραμματισμού για παιδιά, εκπαίδευση πάνω σε ψηφιακά εργαλεία για ενήλικες, καθώς και ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Παρέχουμε δωρεάν μαθήματα πάνω στην συγκέντρωση πόρων, ικανότητες management, ψηφιακές δεξιότητες, διαχείριση social media και marketing, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Επιπλέον, διαχειριζόμαστε την δημόσια, δημοτική βιβλιοθήκη της περιοχής, το γραφείο πληροφοριών της οποίας, παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση σε ένα πολύμορφο κοινό.

DomSpain - Ισπανία

Η DomSpain είναι μία εταιρεία συμβουλευτικής και κατάρτισης, που δραστηριοποιείται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της DomSpain αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα παρακάτω πεδία:

  • Μαθήματα και εργαστήρια πρακτικής για ενήλικες εκπαιδευόμενους, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκμάθηση ξένων γλωσσών, μαθήματα ICT (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας), καθώς και σεμινάρια προσωπικής – ατομικής εξέλιξης.
  • VET (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση): ICT, ξένες γλώσσες, εκπαίδευση στην αγορά εργασίας
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς τα οποία εστιάζουν στην βελτίωση των ικανοτήτων τους σε ξένες γλώσσες, την χρήση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και νέων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Η εταιρεία παρέχει διά ζώσης, καθώς και ψηφιακά μαθήματα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας, καθώς και στα 8 κέντρα της επαρχίας Tarragona. Η εταιρεία απασχολεί 40 εκπαιδευτικούς και φιλοξενεί 1400 μαθητές τον χρόνο.

Η DomSpain αποτελείται από μία ομάδα εξειδικευμένη στην Τεχνολογία της Πληροφορίας, η οποία έχει φέρει εις πέρας πολλά project σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εκπαιδευτικών πλατφορμών.

p – consulting.gr - Ελλάδα

Η p-consulting.gr είναι εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, με έδρα την Πάτρα. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών, ο οποίος απορρέει από την ανάγκη προσαρμογής στις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει πλήθος ευρωπαϊκών έργων, εκατοντάδες εθνικά έργα και συνεργάζεται με περισσότερους από 200 οργανισμούς και εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, στους τομείς της επιχειρηματικής συμβουλευτικής και της πληροφορικής.

Κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι:

  • η παροχή επιχειρηματικών και τεχολογικών συμβουλών υψηλού επιπέδου, σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες σε όλους τους τομείς της οικονομίας,
  • παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφόρων ομάδων - στόχων (νέοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, μετανάστες/πρόσφυγες, άνεργοι, υψηλόβαθμα στελέχη, startuppers κ.λ.π.),
  • παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, με έμφαση στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη δημιουργία online εκπαιδευτικών πλατφορμών, και την ανάπτυξη online εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • ανάπτυξη και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, η πλειοψηφία των οποίων προσανατολίζονται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων (σε όλους τους τομείς), με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Η p-consulting.gr συνδυάζει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πληροφορικής, εστιάζοντας την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση. Η εταιρεία αναπτύσσει και δημιουργεί online εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών

Eurosuccess - Κύπρος

Κύριος στόχος και σκοπός ίδρυσης του Οργανισμού, είναι η ενημέρωση και υποστήριξη, κυρίως προς άτομα και επιχειρήσεις, όσον αφορά την άντληση κονδυλίων από την Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την επιτυχή εκμετάλλευση των εν λόγω κονδυλίων επιτυγχάνεται δημιουργία, ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των επιχειρησιακών τους αναγκών.

Η Eurosuccess Consulting μετέχει σε διάφορα έργα, κάτω από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και τομείς (όπως Lifelong Learning, ERASMUS + & Justice), ως συντονιστής και εταίρος καθώς επίσης αξιολογεί προτάσεις κάτω από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όσον αφορά τον τομέα διαχείρισης έργων, η Eurosuccess Consulting διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη υλικών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αφορούν διάφορες δεξιότητες / ικανότητες (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης και κατάρτισης καθώς και διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (e-learning platforms) για διάφορες ομάδες-στόχους όπως νέοι, ενήλικες, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα χωρίς ευκαιρίες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και εργοδότησης (NEET

group), κρατούμενη και πρώην κρατούμενη και άλλοι.

Με βάση την προαναφερόμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και δυνατότητες, καθώς και μέσω του οργανωμένο δικτύου και συνεργατών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η Eurosuccess Consulting είναι σε θέση να υποστηρίξει τις προσπάθειές όσο αφορά την ανάπτυξη μίας επιτυχημένης πρότασης και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση του έργου.

Επιπρόσθετα, η Eurosuccess Consulting έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ως επίσης και με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015.

University of Aveiro - Πορτογαλία

Το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο δημιουργήθηκε το 1973 και αποτελεί έναν δημόσιο οργανισμό που χαρακτηρίζεται από ιδιωτικό νομικό πλαίσιο από το 2009. Αποστολή του είναι η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η έρευνα και η δημιουργία συνεργειών πάνω σε κοινωνικά ζητήματα. Το όραμα του Πανεπιστημίου είναι η δημιουργία γνώσης και η μεταφορά αυτής, με στόχο την αλλαγή της ζωής των εκπαιδευόμενων, αλλά και των κοινοτήτων και της κοινωνίας ευρύτερα, προωθώντας για τον σκοπό αυτό τον σεβασμό της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ατόμου. Βασίζεται σε μία δομή που συνδέει τα 16 τμήματα του Πανεπιστημίου με τις 4 Πολυτεχνικές σχολές, δημιουργώντας παράλληλα ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των 20 ερευνητικών του κέντρων με το σύνολο των υπηρεσιών και δομών του. Η Διεπιστημονικότητα και η δυνατότητα προσαρμογής αποτελούν βασικές αρχές του Πανεπιστημίου, παράλληλα με τους στενούς δεσμούς του με την κοινωνία, καθώς και με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Wisamar - Γερμανία

Η Wisamar αποτελεί ένα μη-κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ινστιτούτο, με βάση του τη Λειψία της Γερμανίας, και εξειδικεύεται στην επαγγελματική και πολιτιστική εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η Wisamar είναι αναγνωρισμένη ως πάροχος εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Εθνικού Φορέα Εκπαίδευσης, καθώς και από το Υπουργείο Μετανάστευσης ως πάροχος μαθημάτων για την ενσωμάτωση κοινωνικών ομάδων.

Η Wisamar εξειδικεύεται στα παρακάτω πεδία:

Αγορά εργασίας, κοινωνική ενσωμάτωση, εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και management ευρωπαϊκών project.