Ηλεκτρονική έδρα για πληρωμές και αποδείξεις

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ψηφιακές πληρωμές

Ανάλογα με το αν είστε πολίτης ή επιχείρηση, η πόλη Reus έχει δημιουργήσει μια εξατομικευμένη πρόσβαση για την επεξεργασία τιμολογίων και αποδείξεων. Ορισμένες από τις υπηρεσίες του είναι: πληρωμή φόρων (φόροι, τέλη, πρόστιμα), κλασματοποίηση οφειλών, πληρωμή τελών καθυστέρησης.