Ηλεκτρονική έδρα του Υπουργείου Υγείας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής Πρόνοιας

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική υγεία

Η Ηλεκτρονική Έδρα του Υπουργείου Υγείας, Καταναλωτή και Κοινωνικής Πρόνοιας είναι ένα ηλεκτρονικό σημείο πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες διαχείρισης που ανήκουν στο Υπουργείο και απαιτούν ταυτοποίηση ή αυθεντικοποίηση από τους πολίτες. Η πιστοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ενός ψηφιακού πιστοποιητικού ή μέσω ενός ασφαλούς κωδικού επαλήθευσης (CSV στα ισπανικά), και τα δύο είναι ψηφιακά εργαλεία.

Αποτελείται από μια σειρά υπηρεσιών όπως: ηλεκτρονικό μητρώο propper, διαβούλευση του καταλόγου διαδικασιών και μέσα για τη διατύπωση προτάσεων και καταγγελιών.