Ηλεκτρονικό Κίτρινο Βιβλίο

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες, ηλεκτρονική συμμετοχή

Το Ηλεκτρονικό Κίτρινο Βιβλίο, που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του Simplex+, επιτρέπει στον καθένα να αφήσει ένα παράπονο, μια πρόταση ή να γράψει ένα κομπλιμέντο σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση και τις υπηρεσίες της, ιδίως τις ψηφιακές.