Κρατικό Γραφείο Σχολείων και Εκπαίδευσης

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ψηφιακή Συμμετοχικότητα

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την λειτουργία των σχολείων και την εκπαιδευτική διαδικασία.