Κυβερνητική Πύλη

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες

Η κυβερνητική πύλη είναι ο θεσμικός δικτυακός τόπος της πορτογαλικής κυβέρνησης, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για θέματα όπως το κυβερνητικό πρόγραμμα, η σύνθεση της κυβέρνησης, διάφορα έγγραφα (π.χ. πολιτικές ανακοινώσεις) ή τρέχουσες δημόσιες διαβουλεύσεις, καθώς και γενικές πληροφορίες για την Πορτογαλία.