Νομοθετικό διάταγμα για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Το νομοθετικό διάταγμα 74/2014, της 13ης Μαΐου, το οποίο αναθεωρήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 105/2017 της 29ης Αυγούστου, καθιέρωσε τον κανόνα της ψηφιακής παροχής δημόσιων υπηρεσιών εξ ορισμού. Καθιέρωσε την υποβοηθούμενη ψηφιακή παρακολούθηση ως απαραίτητο συμπλήρωμα μέσω ενός δικτύου Citizen Spot, όπου όσοι δεν μπορούν, δεν θέλουν ή δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, μπορούν να επωφεληθούν από την υποστήριξη και την καθοδήγηση ενός δημόσιου υπαλλήλου/ψηφιακού διαμεσολαβητή: στόχος είναι να δοθεί σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες.