Νομοθετικό διάταγμα για το καθεστώς υπεύθυνης βιομηχανίας

Γνωστό και ως μηδενική αδειοδότηση για τη βιομηχανία, το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 169/2012, το οποίο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2012, ρυθμίζει την άσκηση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Το εν λόγω νομοθετικό διάταγμα ανακλήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 73/2015, τον Μάιο του 2015.