Νόμος 156(Ι)/2004 για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες και τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων. Οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το νόμο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες διαδικτυακής πληροφόρησης, διαδικτυακής διαφήμισης και διαδικτυακής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.