Πλάνο Ψηφιακής Ισπανίας 2025

Το “Πλάνο Ψηφιακή Ισπανία 2025” παρέχει ένα σύνολο μέτρων, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, διαρθρωμένων σε δέκα στρατηγικούς άξονες, με αντίκτυπο τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα, ευθυγραμμισμένο με τις ψηφιακές πολιτικές που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον.