Πλατφόρμα CINERGIA

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση, ηλεκτρονικός ελεύθερος χρόνος, ψηφιακή συμμετοχικότητα, αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης/υπηρεσιών

Το CINERGIA, Κέντρο Πληροφόρησης για την Ενέργεια, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2018 από την Πορτογαλική Υπηρεσία Ενέργειας (ADENE) για τη διάδοση μιας ολοκληρωμένης θεώρησης του ενεργειακού τομέα από την παραγωγή έως τη μεταφορά, την αποθήκευση και την κατανάλωση, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενεργειακή παιδεία της κοινωνίας των πολιτών. Η πύλη περιλαμβάνει έναν προσομοιωτή ηλεκτρικής κινητικότητας και επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν ταξίδια υπολογίζοντας το αποτύπωμα άνθρακα που συνδέεται με διάφορους τρόπους μεταφοράς. Υπάρχει επίσης ενεργειακός χάρτης ανά περιοχή και οι χρήστες μπορούν να κάνουν κουίζ για να ελέγξουν τις γνώσεις τους στο θέμα.