Πλατφόρμα Denunciar

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες, ηλεκτρονική συμμετοχή

Η Πλατφόρμα Denunciar, που ξεκίνησε το 2018, σχεδιάστηκε ως ηλεκτρονικό γραφείο καταγγελιών. Φιλοξενείται από τη Γενική Επιθεώρηση Γεωργίας, Θάλασσας, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.