Πύλη Δικαιοσύνης

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες

Το Justica.gov.pt, που εγκαινιάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2017, προσφέρει έναν ευρύ κατάλογο υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τομέα της Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, των ληξιαρχείων και των συμβολαιογράφων, των υπηρεσιών επανένταξης και φυλακών και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο ιστότοπο πληροφορίες σχετικά με τις δικαστικές υπηρεσίες σε μια πιο σαφή και προσιτή γλώσσα (όλα τα περιεχόμενα είναι γραμμένα σε “απλά πορτογαλικά” και μπορούν να αναζητηθούν εύκολα με τη χρήση μιας απλής διεπαφής). Η πλατφόρμα αποτελεί καμπή στον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης και οι εταιρείες, καθώς και οι αντιπρόσωποί τους, αλληλεπιδρούν με τις διάφορες υπηρεσίες του τομέα της δικαιοσύνης.