Πύλη κοινωνικής ασφάλισης – Άμεση κοινωνική ασφάλιση

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες

Μέσω της Άμεσης Πύλης Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα κοινωνικής ασφάλισής τους και να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από την υποβολή αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων, άδειες έως πληρωμές, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν και έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης. Η πιστοποίηση ταυτότητας μέσω της κάρτας του πολίτη (eID) είναι διαθέσιμη και η πλατφόρμα παρουσιάζει πολλές πληροφορίες ήδη προσυμπληρωμένες, με βάση την αυτοματοποίηση του back office και τη διασύνδεση με άλλους δημόσιους οργανισμούς.