Πύλη Μονάδας Πρόσβασης

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης /υπηρεσιών, ψηφιακή εκπαίδευση, ψηφιακή συμμετοχικότητα

Ο γενικός σκοπός της Πύλης Μονάδας Πρόσβασης που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Διοικητικού Εκσυγχρονισμού είναι να προωθήσει την ανάπτυξη, τη διαθεσιμότητα και τη διάδοση κανόνων και κανονισμών προσβασιμότητας στις ΤΠΕ, ώστε οι πολίτες με ειδικές ανάγκες να μπορούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Για τον σκοπό αυτό, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ψηφιακών εμποδίων στο περιεχόμενο, το λογισμικό και τις διεπαφές υλικού που προσφέρει η κεντρική κυβέρνηση στο Διαδίκτυο.