Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών: gov.gr

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ψηφιακή εκπαίδευση, ψηφιακές πληρωμές, Ψηφιακή ψυχαγωγία και ελεύθερος χρόνος, ψηφιακή υγεία, ψηφιακή συμμετοχικότητα, αλφαβητισμός ψηφιακής διακυβέρνησης /υπηρεσιών.

Το gov.gr, αποτελεί την βασική πύλη ψηφιακών υπηρεσιών της Διοίκησης στην Ελλάδα, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν, καθώς και να αλληλεπιδρούν με αυτές. Ανάμεσα στις χιλιάδες διαθέσιμες υπηρεσίες, οι χρήστες θα βρουν και υπηρεσίες υγείας, όπως ραντεβού με γιατρούς, κρατήσεις, ψηφιακή συνταγογράφηση, κλπ. Η πλατφόρμα αποτελείται από 1.390 ψηφιακές υπηρεσίες, μετατρέποντάς την σε έναν γίγαντα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.