Σχέδιο Δράσης σχετικά με την ασφάλεια των ψηφιακών Επικοινωνιών & Εφαρμογών στον τομέα της Υγείας.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης αποτελεί ρυθμιστή των ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα της Υγείας, αντικαθιστώντας τις μέχρι πρότινος διεκπεραιωθείσες με βάση το φυσικό αρχείο διαδικασίες, με ψηφιακές διαδικασίες (αποκαλούμενη και ως Ψηφιακή Υγεία). Ο στόχος είναι η βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.