Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DEC)

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2009, διορίστηκε το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ως εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων για την εποπτεία της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνία της πληροφορίας (με τίτλο “Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο”).