Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ως μέρος της εκστρατείας προώθησης των υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης, το σχετικό Υπουργείο διοργανώνει συχνά εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, σε συνεργασία και με άλλους φορείς και οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν να εκπαιδεύσουν τους πολίτες στην χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για πιο εύκολες και απλές διαδικασίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που θα έχουν χώρο για όλες και όλους.