Ψηφιακές Υπηρεσίες για Όλους

Πλατφόρμα προώθησης της ψηφιακής συμμετοχικότητας στην Γερμανία.