Ψηφιακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση – Gov.gr

Το Gov.gr, αποτελεί την μεγαλύτερη κρατική πλατφόρμα στην Ελλάδα, η οποία και περιλαμβάνει εφαρμογές ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πάνω σε πλήθος αντικειμένων. Αν και η πλειοψηφία των προγραμμάτων αυτών είναι σχεδιασμένα από τρίτους φορείς, το gov.gr συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσφέροντας παράλληλα πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με την χρήση τους. Μερικά από αυτά έχουν αναπτυχθεί από την Microsoft, την Coursera, την Google κλπ.