Ψηφιακή Εκπαίδευση – Educazione digitale

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα της ‘Ψηφιακής Εκπαίδευσης’ απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων, και παρέχει πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού σε multimedia μορφή. Η πλατφόρμα έχει ως στόχο την κατάρτιση, την καθοδήγηση, την υποστήριξη και επέκταση των δεξιοτήτων, με γνώμονα ένα σχολείο που βασίζεται περισσότερο στην μάθηση, παρά στην διδασκαλία.