2019 – 2021: 4ο Σχέδιο Δράσης Σύμπραξης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μία κεντρική στρατηγική για την επίτευξη διαφάνειας, συμμετοχικότητας των πολιτών, καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα.

 

Περιλαμβάνει 10 δράσεις:

 

  1. Open data – Ανοιχτά Δεδομένα
  2. Διαφάνεια
  3. Μητρώο ιδιοκτητών
  4. Συμμετοχικές διαδικασίες
  5. Κανονισμοί – Ρυθμίσεις
  6. Κουλτούρα της Ανοιχτής Διακυβέρνησης
  7. Πρόληψη της διαφθοράς
  8. Απλοποίηση διαδικασιών, παροχή ίσων ευκαιριών
  9. Ψηφιακές Υπηρεσίες
  10. Ψηφιακή Ιθαγένεια και ψηφιακές δεξιότητες