2020 – 2022: Τριετές Σχέδιο για την Ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης

Το Τριετές Σχέδιο ορίζει τις δράσεις εκείνες που θα πραγματώσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και της χώρας γενικότερα.

Η στρατηγική του Σχεδίου στοχεύουν στην:

  1. Προώθηση ανάπτυξης μίας ‘ψηφιακής κοινωνίας’, στην οποία πολίτες και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μέσω της ψηφιοποίησης της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα αποτελέσει την μηχανή ανάπτυξης της χώρας.
  2. Προώθηση βιώσιμης, ηθικής, και συμπεριληπτικής ανάπτυξης, μέσω της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι στην υπηρεσία πολιτών και κοινοτήτων, με γνώμονα πάντα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
  3. Εξάπλωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγή αγαθών, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και τον πειραματισμό στο πεδίο των δημοσίων υπηρεσιών.