Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επιτροπής Ψηφισμάτων – Αιτήσεων

Η Επιτροπή Ψηφισμάτων και Αιτήσεων είναι το σημείο επαφής με το γερμανικό Κοινοβούλιο σχετικά με τυχόν ανησυχίες, ανάγκες, και προτάσεις των πολιτών. Η υποβολή ψηφισμάτων – αιτημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί ψηφιακά μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας, συμπληρώνοντας την διαθέσιμη φόρμα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης, ψήφισης, και συζήτησης, των δημοσιευμένων από την Επιτροπή, ψηφισμάτων – αιτήσεων. […]

Κρατικό Γραφείο Σχολείων και Εκπαίδευσης

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ψηφιακή Συμμετοχικότητα Παροχή πληροφοριών σχετικά με την λειτουργία των σχολείων και την εκπαιδευτική διαδικασία. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Υπηρεσία Διεύθυνσης Πληρωμών 2 (2018)

Στόχος του νόμου: αυξημένη ασφάλεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές, βελτιωμένη προστασία καταναλωτών, προώθηση καινοτομίας, αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Διαδικτυακά ψηφίσματα – αιτήσεις

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ψηφιακή Συμμετοχικότητα Μέσω της πλατφόρμας, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής αιτήσεων ή/και παραπόνων στο γερμανικό Κοινοβούλιο. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Petitionen – Αιτήσεις

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ψηφιακή Συμμετοχικότητα Πλατφόρμα υποβολής ψηφιακών ψηφισμάτων – αιτήσεων. Παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης, ψήφισης, και συζήτησης των δημοσιευμένων από την Επιτροπή ψηφισμάτων – αιτήσεων. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με σκοπό την διευκόλυνση των ψηφιακών επικοινωνιών με την Δημόσια Διοίκηση, τον Αύγουστο του 2013 αναπτύχθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διοίκησης (Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Το σχέδιο αυτό δίνει την δυνατότητα στις ομοσπονδιακές, πολιτειακές, και τοπικές αρχές Διοίκησης Σύνδεσμος Κυβερνητικού Ιστότοπου 1 Σύνδεσμος Κυβερνητικού Ιστότοπου 2

ELSTER

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ηλεκτρονικές Πληρωμές Το Elster (Ψηφιακή Επιστροφή Φόρου) αποτελεί ένα project το οποίο ξεκίνησε το 1996 από την Γερμανική Υπηρεσία Φορολογίας σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, για την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας επιστροφής φόρων. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Bundesportal

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός αλφαβητισμός/υπηρεσίες Κύριες λειτουργίες και χρήση: Η παροχή κεντρικής και άνετης πρόσβασης στις υπηρεσίες της ομοσπονδιακής, πολιτειακής, και τοπικής αυτοδιοίκησης. Βάση δεδομένων για τις υπηρεσίες της ομοσπονδιακής, πολιτειακής, και τοπικής αυτοδιοίκησης. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Amt24

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ηλεκτρονικές Πληρωμές Το Amt24 αποτελεί την κεντρική ψηφιακή Πύλη υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικά με διοικητικές διαδικασίες, φόρμες, και ψηφιακές υπηρεσίες. Κυβερνητικός Ιστότοπος