Δημόσιο Σύστημα Ψηφιακής Ταυτότητας – SPID

Πεδίο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός /υπηρεσίες

Η πλατφόρμα SPID δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στους Ιταλούς πολίτες, στο σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τους ταυτότητα.

Η πλατφόρμα εγγυάται την ασφαλή και πιστοποιημένη ταυτοποίηση των χρηστών, και ταυτόχρονα απλοποιεί την διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης.