Διάταγμα για την καινοτομία και την απλοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών (DL n. 76/2020)

Τίτλος ΙΙΙ του Διατάγματος Νόμου για τα μέτρα απλοποίησης σχετικά με την υποστήριξη της ψηφιακής διοίκησης, ο οποίος ενεργοποιείται με τον Νόμο 120/2022, και περιλαμβάνει κανονιστικές διατάξεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Έτσι, το σύνολο των κανονισμών εστιάζουν στον σχεδιασμό της ψηφιακής διακυβέρνησης, επιταχύνουν την διαδικασία της ψηφιακής ιθαγένειας και διευκολύνουν την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, προωθώντας παράλληλα μέτρα για την υποστήριξη καινοτομιών, με στόχο την νίκη επί των ‘ψηφιακών διαχωρισμών’.