Διαδικτυακή Πύλη Captaincy

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονική αναψυχή, ηλεκτρονικός κυβερνητικός αλφαβητισμός/υπηρεσίες

Τον Σεπτέμβριο του 2018 εγκαινιάστηκε η διαδικτυακή πύλη Captaincy και η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Η εν λόγω πλατφόρμα, η οποία προέκυψε από ένα έργο SIMPLEX+, προσφέρει πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ναυτικούς, πλοιοκτήτες, εταιρείες και άλλους χρήστες σχετικά με άδειες, εγγραφές, αιτήσεις και αιτήματα δηλώσεων που σχετίζονται με τη ναυτιλία, επαγγελματικές καταδύσεις, ναυτικά μαθήματα και άλλες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Ναυτιλίας (ΕΑΝΑ), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προσομοίωσης κόστους και ηλεκτρονικών πληρωμών.

Αποτελεί μια ενιαία υπηρεσία για τις υπηρεσίες της ΕΑΑ και επιτρέπει την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων με άλλους κυβερνητικούς φορείς. Η εφαρμογή είναι επίσης προσβάσιμη μέσω αυτόματων τερματικών που βρίσκονται στα 28 Εθνικά Καπετανάτα, τα οποία βρίσκονται σε όλη την πορτογαλική ακτογραμμή και στα αλιευτικά δημοπρατήρια.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμη μια εφαρμογή για τη θαλάσσια αστυνομία για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων επιτήρησης, επιτρέποντας την πρόσβαση στα καταχωρημένα στην εφαρμογή δεδομένα σχετικά με τους ναυτικούς, τους δύτες, τα σκάφη κ.λπ.