Διαδικτυακή πύλη ePortugal

Τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός κυβερνητικός γραμματισμός/υπηρεσίες

Η πύλη ePortugal, η οποία εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2019, αποτελεί το κύριο κανάλι πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, προσθέτοντας στον ίδιο χώρο όλες τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις και έναν κατάλογο διευθύνσεων, ιστότοπων και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα. Η πύλη ePortugal είναι δυναμική και προσαρμόσιμη για τους μεμονωμένους χρήστες, προσφέροντας διάφορες επιλογές προσαρμογής και μια αποκλειστική περιοχή που τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Ομοίως, η πύλη αναπτύχθηκε με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα, προσαρμοζόμενη σε κάθε τύπο συσκευής και παρουσιάζοντας μια απλούστερη και σαφέστερη γλώσσα. Διευκολύνει επίσης την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών/επιχειρήσεων και του κράτους, παρέχοντας καινοτόμους μηχανισμούς υποστήριξης, όπως το chatbot SIGMA ή τη δυνατότητα λήψης ψηφιακών εισιτηρίων ουράς για επιτόπιες δημόσιες υπηρεσίες μέσω του Χάρτη του Πολίτη. Ο Χάρτης του Πολίτη, ο οποίος παρέχει γεωγραφική θέση και πληροφορίες για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της Πορτογαλίας, είναι ένα άλλο σχετικό χαρακτηριστικό, διαθέσιμο στη διεύθυνση mapa.eportugal.gov.pt (σύντομα θα κυκλοφορήσει και αυτόνομη εφαρμογή).