Εγκύκλιος 1 από 9, Σεπτέμβριος 2020. Κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνική δια-λειτουργικότητα.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την τεχνική δια-λειτουργικότητα, με στόχο τον προσδιορισμό των τεχνολογιών και των στάνταρ που πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους οι υπηρεσίες δημόσιες διοίκησης κατά την χρήση των τεχνολογικών συστημάτων, ώστε να υπάρχει ταυτόχρονη ενημέρωση και συντονισμός μεταξύ υπηρεσιών. Η παρούσα εγκύκλιος συμβάλλει στον ορισμό του Μοντέλου Δια-λειτουργικότητας (PA Interoperability Model- ModI), το οποίο συμβαδίζει με το Σχέδιο Ευρωπαϊκής Δια-λειτουργικότητας (EIF), το οποίο καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την τεχνική δια-λειτουργικότητα:

  • Ορίζει τις μεθόδους ένταξης μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών,
  • Προσδιορίζει τα τεχνολογικά μέσα που ευνοούν την ανάπτυξη λύσεων οι οποίες διευκολύνουν την χρήση ψηφιακών δεδομένων και υπηρεσιών,
  • Εστιάζει στην λογική του API, ώστε να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα και δια-λειτουργικότητα ψηφιακών δεδομένων και υπηρεσιών,
  • Ευνοεί τα τεχνολογικά μέσα τα οποία εξασφαλίζουν ασφαλή αλληλεπίδραση μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ Δημοσίων υπηρεσιών, πολιτών, και επιχειρήσεων,
  • Ευνοεί την αλληλεπίδραση μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ Δημοσίων υπηρεσιών, πολιτών, και επιχειρήσεων μέσω της προσέγγισης Contract-First.