Ισπανική Ένωση Ιδρυμάτων (Ισπανική Ένωση Ιδρυμάτων)

Η Ισπανική Ένωση Ιδρυμάτων υλοποίησε ένα συνεργατικό σχέδιο για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των πιο μειονεκτούντων μαθητών. Ο στόχος είναι οι φοιτητές που δεν διαθέτουν πόρους για να σπουδάσουν διαδικτυακά να μπορούν να το κάνουν, εάν είναι απαραίτητο να διακοπούν τα δια ζώσης μαθήματα λόγω του κοροναϊού.

Αυτή η αλυσίδα αλληλεγγύης στον εκπαιδευτικό τομέα ξεκίνησε σε συνθήκες πλήρους εγκλεισμού, όταν χιλιάδες μαθητές έπρεπε να μείνουν στο σπίτι, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Μέσω αυτού του έργου, 28 από τα ιδρύματα που πλαισιώνονται στο AEF και το “Cruz Roja” μπόρεσαν να προσεγγίσουν αυτούς τους μαθητές παρέχοντας 7.336 ταμπλέτες.