Μοναδική ψηφιακή διεύθυνση και δημόσια υπηρεσία ηλεκτρονικής κοινοποίησης

Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 93/2017, της 1ης Αυγούστου, με το οποίο δημιουργήθηκε η μοναδική ψηφιακή διεύθυνση, καθιέρωσε τη δημόσια υπηρεσία ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων που συνδέονται με τη μοναδική ψηφιακή διεύθυνση. Ρύθμισε την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων μέσω της δημόσιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων που συνδέεται με την ενιαία ψηφιακή διεύθυνση, ως ειδικό καθεστώς