Νομοθετικό διάταγμα για τη μηδενική αδειοδότηση

Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 48/2011 και νομοθετικό διάταγμα αριθ. 10/2015. Το πορτογαλικό πρόγραμμα Zero Licensing είναι μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές πρωτοβουλίες του θεματολογίου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κύριος στόχος του είναι η σημαντική απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης που είναι απαραίτητες για την άσκηση διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων με τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω ενός ηλεκτρονικού σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης. Ένας από τους πρώτους στόχους επιτεύχθηκε τον Απρίλιο του 2011, μετά την έγκριση του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 48/2011, με το οποίο μειώθηκαν σημαντικά οι απαιτούμενες άδειες. Ενισχύθηκε περαιτέρω με την έγκριση του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 10/2015, το οποίο ρύθμισε ολόκληρη την πρακτική όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τροφίμων και ποτών, καθώς και τις εγκαταστάσεις εμπορίου και υπηρεσιών.