Νομοθετικό διάταγμα για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό

Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 135/99, το οποίο αναθεωρήθηκε από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 73/2014, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2014, θέσπισε σημαντικά μέτρα διοικητικού εκσυγχρονισμού, συμπεριλαμβανομένης της αρχής “μόνο μία φορά”, σύμφωνα με την οποία ο πολίτης δεν πρέπει να υποχρεούται να δίνει στη Δημόσια Διοίκηση το ίδιο έγγραφο δύο φορές. Η αρχή “μία φορά μόνο” οδηγεί σε διάφορα πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τις διοικητικές επικοινωνίες.