Πύλη Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής (portaldasfinancas.gov)

Τομέας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ηλεκτρονικός λογαριασμός/η-πληρωμή

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων μια διαδικτυακή πύλη που επιτρέπει την υποβολή φόρων και τη διαβούλευση για τη φορολογική κατάσταση, μεταξύ ενός ευρέος φάσματος ψηφιακών υπηρεσιών. Οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται τα φορολογικά τους αρχεία, στατιστικά στοιχεία και να πραγματοποιούν προσομοιώσεις. Πρόσφατα ενσωματώθηκαν στο σύστημα προηγμένες λειτουργίες που επιτρέπουν τη βελτίωση της χρηστικότητας, με πιο αξιοσημείωτη την αυτοματοποιημένη δήλωση φόρου εισοδήματος. Διαθέσιμη από το 2017 ως μέτρο Simplex+, η λειτουργία αυτή προσυμπληρώνει αυτόματα τη δήλωση εισοδήματος του πολίτη με όλα τα σχετικά δεδομένα που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων- οι αποδείξεις της δήλωσης και η κοινοποίηση του τελικού υπολογισμού του φόρου μπορούν να επιβεβαιωθούν ηλεκτρονικά. Το portadaslfinancas.gov επιτρέπει την ασφαλή αυθεντικοποίηση μέσω της κάρτας του πολίτη και του ψηφιακού κλειδιού κινητού τηλεφώνου, ενώ το 2018 διατέθηκε δωρεάν εφαρμογή για τη διευκόλυνση της πληρωμής των φόρων και τη διαβούλευση της φορολογικής κατάστασης του πολίτη.