Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με σκοπό την διευκόλυνση των ψηφιακών επικοινωνιών με την Δημόσια Διοίκηση, τον Αύγουστο του 2013 αναπτύχθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διοίκησης (Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Το σχέδιο αυτό δίνει την δυνατότητα στις ομοσπονδιακές, πολιτειακές, και τοπικές αρχές Διοίκησης