Ψηφιακή ατζέντα για την Ισπανία

Το 2013 εγκρίθηκε η Ψηφιακή ατζέντα για την Ισπανία ως κυβερνητική στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και της ψηφιακής κοινωνίας στη χώρα μας. Στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης δικτύων και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ψηφιακής συνδεσιμότητας, τη βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής ένταξης και του ψηφιακού αλφαβητισμού, την κατάρτιση νέων επαγγελματιών ΤΠΕ.

Μερικά πιο συγκεκριμένα σχέδια είναι:

– Ψηφιακή ένταξη και απασχολησιμότητα για να αποκτήσει η πλειονότητα του πληθυσμού πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι της ψηφιακής ένταξης για την ελαχιστοποίηση των ψηφιακών

– Σχέδιο ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για τη συνέχιση της προώθησης της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και σπονδυλικής στήλης.

– Σχέδιο για την προώθηση των γλωσσικών τεχνολογιών για την προώθηση της ανάπτυξης της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της μηχανικής μετάφρασης στα ισπανικά και στις συν-επίσημες γλώσσες.