2025 – Στρατηγική για την Τεχνολογική Καινοτομία και την Ψηφιοποίηση

Η παρούσα στρατηγική περιγράφει την διαδικασία της ριζικής, δομικής μεταμόρφωσης της Ιταλίας, σχετικά με τις ψηφιακές υποδομές τις υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη καινοτομίας.

 

Η καινοτόμα στρατηγική υπογραμμίζει 3 βασικές προκλήσεις σχετικά με την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη:

  1. Η ψηφιοποίηση της κοινωνίας, κατά την οποία πολίτες και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης με απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Βάση αυτού η Στρατηγική οραματίζεται την υλοποίηση ποιοτικότερων ψηφιακών υποδομών, την αποτελεσματική χρήση δεδομένων, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και την ριζοσπαστική ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, η οποία θα οδηγήσει και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού.
  2. Η χώρα οραματίζεται καινοτόμες δομικές αλλαγές, μέσω της χρήσης τεχνολογικών μέσων στην παραγωγή αγαθών, με στόχο την γιγάντωση τομέων όπως η ρομποτική, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η Τεχνητή Νοημοσύνη κ.α.
  3. Η βιώσιμη και ηθική κοινωνική ανάπτυξη βασίζεται στην κατεύθυνση ηθικών, συμπεριληπτικών, διαφανών, και βιώσιμων, καινοτόμων διαδικασιών.