Ισπανική Ένωση Ιδρυμάτων (Ισπανική Ένωση Ιδρυμάτων)

Η Ισπανική Ένωση Ιδρυμάτων υλοποίησε ένα συνεργατικό σχέδιο για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των πιο μειονεκτούντων μαθητών. Ο στόχος είναι οι φοιτητές που δεν διαθέτουν πόρους για να σπουδάσουν διαδικτυακά να μπορούν να το κάνουν, εάν είναι απαραίτητο να διακοπούν τα δια ζώσης μαθήματα λόγω του κοροναϊού. Αυτή η αλυσίδα αλληλεγγύης στον εκπαιδευτικό […]

Ένωση «Somos Digital» (Είμαστε Ψηφιακή Ένωση)

Η Digital Association είναι μια οντότητα που δημιουργήθηκε το 2008. Γνωρίζοντας ότι δεν έχουν όλοι την ικανότητα και τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, παρέχουν στους πιο ευάλωτους πολίτες πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, εκτελώντας αυτή τη δραστηριότητα όχι με σκοπό το κέρδος, αλλά ως υπηρεσία προς την κοινότητα. Κυβερνητικός […]

“Cruz roja”

Η “Cruz roja” είναι ένα ανθρωπιστικό ίδρυμα, εθελοντικού χαρακτήρα και δημοσίου συμφέροντος, το οποίο ασκεί τη δραστηριότητά του υπό την προστασία της ισπανικής κυβέρνησης. Καταπολεμά το ψηφιακό χάσμα με προγράμματα που αφορούν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας καθώς και σε παιδιά. Η στρατηγική έχει ξεκινήσει με την προσαρμογή […]

DECO PROTESTE

Η DECO PROTESTE, που δημιουργήθηκε το 1991, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση προστασίας των καταναλωτών στην Πορτογαλία. Είμαστε οι μόνοι που δοκιμάζουμε τα προϊόντα, συγκρίνουμε την ποιότητα και παρέχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Η δράση μας βασίζεται σε τεράστιο τεχνικό, επιστημονικό και πολιτικό έργο, που μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε και να παρέχουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. […]

Pane e Internet

Το ‘Pane e Internet’ είναι ένα πρόγραμμα υπό την αιγίδα της περιφέρειας Αιμίλια – Ρομάνα, και υπάγεται στην Περιφερειακή Ψηφιακή Ατζέντα για την προώθηση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο ‘ψηφιακός πολίτης’ αποτελεί την κεντρική ιδέα του προγράμματος, και αναφέρεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα για την απόκτηση πληροφοριών, την […]

Formez PA

Κέντρο υπηρεσιών, υποστήριξης, μελετών, και κατάρτισης, για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω μίας συνεργασίας, αναγνωρισμένης και χρηματοδοτούμενης από την ιταλική κυβέρνηση. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η προώθηση καινοτομιών είναι ανάμεσα στους τομείς παρέμβασης των προγραμμάτων του ‘Formez PA’. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Ψηφιακή Εκπαίδευση – Educazione digitale

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα της ‘Ψηφιακής Εκπαίδευσης’ απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων, και παρέχει πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού σε multimedia μορφή. Η πλατφόρμα έχει ως στόχο την κατάρτιση, την καθοδήγηση, την υποστήριξη και επέκταση των δεξιοτήτων, με γνώμονα ένα σχολείο που βασίζεται περισσότερο στην μάθηση, παρά στην διδασκαλία. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Competenze Digitali per la PA – Ψηφιακές Δεξιότητες

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων πάνω σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες μέσω διαδικτυακών μαθημάτων. Πριν την εκπαίδευση, συμπληρώνεται μία φόρμα έρευνας σχετικά με τις απαιτήσεις που έχουν οι εκπαιδευόμενοι από την εκπαίδευση, ενισχύοντας έτσι την αλληλεπίδραση τους με το πρόγραμμα. Κυβερνητικός Ιστότοπος

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι εκτελεστικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία δημιουργήθηκε το 2017 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κύριος στόχος είναι η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Κυβερνητικός Ιστότοπος